Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u rujnu stekli pravo upisa moraju obaviti upis u studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A). Kandidati su na upis dužni doći osobno!

Kandidati koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su to pravo stekli, gube pravo upisa!

Za kandidate koji ostvare pravo na upis i dobiju upisni broj, a upis ne obave Umjetnička akademija zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta u visini godišnje školarine sukladno odluci Dekana od 18. svibnja 2021. g. (Odluka o naplati oportunitetnih troskova nepopunjenog upisnog mjesta).

Upisi će se održavati:

20. rujna (utorak) od 9.00 do 12.00 sati

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (može se isprintati ovdje Prijava za upis (pdf) ili je preuzeti prilikom dolaska na referadu)
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani ( ne stariji od 6 mjeseci )
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 400,00 kn/53,09 €*
 • dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije u troškovima studija, sukladno odluci sastavnice Sveučilišta u Splitu u iznosu od 10.000 kuna/1.327,23 € *(za pristupnike koji su obvezni plaćati participaciju, tj. one kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij, te pristupnike koji nemaju državljanstvo RH ili neke od članica EU, a nemaju ni dokaz o odobrenom stalnom boravku).
 • Kandidati kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta (ukoliko ne nastavljaju paralelno studirati), odnosno presliku diplome ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe iz alternativne skrbi
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom (za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak)
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije  (za kandidate koji su srednju školu završili izvan RH)
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH (zahtjev za dodjeljivanjem OIB-a podnosi se Poreznoj upravi)

 

 

UPISNINA

IZNOS: 400,00 KN/53,09 €*

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: UPISNINA ZA AK.GOD. 2022./2023.

 

PARTICIPACIJA

IZNOS: 10. 000,00 KN/1.327,23 € *

IBAN: HR51 2407000 1100569380

  • Model: HR02
  • Poziv na broj: OIB kandidata
  • Svrha uplate: PARTICIPACIJA ZA AK.GOD. 2022./2023.
  • Participaciju školarine moguće je platiti u dvije rate od po 5.000,00 kn/663,61 €*. Dokaz o uplati 1. rate podnosi se na dan upisa!

* Cijene iskazane u EUR su obračunate po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

 

NAPOMENA:

Kandidati koji plaćaju participaciju dužni su uplatu participacije i uplatu upisnine izvršiti odvojeno!