Rezultati Dodatnih provjera za upis na studije Umjetničke akademije u Splitu:

Odjel likovnih umjetnosti

  1. Slikarstvo – rujan 2022
  2. Konzervacija – restuaracija – rujan 2022
  3. Likovna kultura i likovna umjetnosti – rujan 2022
  4. Film i medijska umjetnost – rujan 2022

Odjel za glazbenu umjetnost

  1. Glazbena pedagogija – rujan 2022
  2. Glasovir – rujan 2022
  3. Violončelo – rujan 2022
  4. Flauta – rujan 2022
  5. Solo pjevanje – rujan 2022
  6. Gitara – rujan 2022

Kandidati koji su na Državnoj maturi te na Dodatnim provjerama u srpnju stekli pravo upisa moći će obaviti upis u studentskoj referadi:

Upis brucoša - rujan 2022 - uputa