SOLO PJEVANJE – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

ODSJEK ZA SOLO PJEVNJE 

Kandidati su dužni izvesti pred komisijom:

  • pjesma ili arija talijanskih autora 17. ili 18. stoljeća
  • Bachova, Händelova ili Haydnova arija (koloraturnog karaktera) iz kantata, oratorija i misa ili Mozartova koncertna arija
  • četiri popijevke stranih autora 19. stoljeća
  • dvije popijevke stranih autora 20. stoljeća
  • dvije popijevke hrvatskih autora 19. ili 20. stoljeća
  • ciklus pjesama autora 19. ili 20. stoljeća ili najmanje pet popijevaka jednog autora 19. ili 20. stoljeća
  • dvije glavne operne arije autora klasike, romantike 19. ili 20. stoljeća

Upisni prag prelaze kandidati s više od  65 bodova.

 

Loading...