GLASOVIR – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

 

Diplomski studij Glasovira

Prijemnom ispitu mogu pristupiti studenti koji su završili prediplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS) i stekli naziv prvostupnik-klavirist.

Kandidati su dužni izvesti pred komisijom:

  • Jedno značajno djelo J.S. Bacha
  • Jednu koncertnu etidu virtuoznog karaktera
  • Jednu sonatu L. van Beethovena (osim op. 10 br. 1 i 2, op. 14, op. 49 i 79)
  • Jedno značajno djelo 19. ili 20. st.

Cijeli program izvodi se napamet.

Upisni prag prelaze kandidati s više od  65 bodova .

 

 

Loading...