UPUTE ZA PRISTUPANJE RAZREDBENOM POSTUPKU ZA DIPLOMSKE STUDIJE GLAZBENOG ODJELA

Upute za pristupanje Razredbenom postupku za diplomske studije Glazbenog odjela

Svi kandidati koji imaju namjeru upisati neki od diplomskih studija Glazbenog odjela, neovisno radi li se o studentima Umjetničke akademije u Splitu ili kandidatima koji dolaze s drugih akademija/fakulteta i neovisno o tome da li su obvezni pristupiti provjeri znanja ili ne (pjevanje/sviranje, provjera iz definiranih predmeta), dužni su podnijeti prijavu za razredbeni postupak za upis na diplomski studij sa svom pripadajućom dokumentacijom u za to predviđenom roku koji će biti objavljen na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI.

Kandidati koji u definiranom roku ne podnesu prijavu ili ne dostave sve potrebne dokumente (nepotpuna prijava) neće se uzeti u obzir kao kandidati prijavljeni za razredbeni postupak.

I. INSTRUMENTALNI DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI I SOLO PJEVANJE

Uvjet za pristupanje Razredbenom postupku za diplomski studij uspješno je završen odgovarajući preddiplomski studij.

Posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija

Komisije za završetak preddiplomskog studija na Glazbenom odjelu su u svom sastavu identične  povjerenstvima na Razredbenom postupku  za diplomski studij. Sadržaj i vještine koje se traže na završnom ispitu preddiplomskog studija obuhvaćaju sve zahtjeve Razredbenog postupka za diplomski studij istog studijskog programa.

1. Razredbeni postupak za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Za studente koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) u ispitnom roku, ljetnom ili jesenskom, koji neposredno prethodi početku diplomskog studija, razredbeni postupak provodi se na način da ispitna komisija na temelju ocjene i izvedbe završnog ispita preddiplomskog studija definira bodove. Ovi studenti ne pristupaju sviranju/pjevanju u sklopu razredbenog postupka.

Studenti koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) u bilo kojem ispitnom roku, osim rokova koji su navedeni u prethodnom stavku, moraju pristupiti razredbenom postupku za diplomski studij.*

Studenti koji su na završnom ispitu iz glavnog kolegija dobili ocjenu dobar (3) ili manje, moraju pristupiti razredbenom postupku za diplomski studij.*

2. Razredbeni postupak za studente koji preddiplomski studij nisu završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Svi studenti koji su preddiplomski studij završili na drugim akademijama moraju pristupiti razredbenom postupku bez obzira na uspjeh na završnom ispitu preddiplomskog studija.*

*Detaljne propozicije razredbenog postupka definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI za svaki studij pojedinačno.

 

II.      DIPLOMSKI STUDIJ GLAZBENE KULTURE

DIPLOMSKI STUDIJ GLAZBENE TEORIJE

DIPLOMSKI STUDIJ KOMPOZICIJE

Razredbeni postupak razlikuje se za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu i za one koji dolaze s drugih akademija/fakulteta.

1. Razredbeni postupak za studente koji su preddiplomski studij završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

Razredbeni postupak za ove studente provodi se na način da se iz prijepisa ocjena svih godina preddiplomskog studija izračunaju bodovi. Uzima se prosjek ocjena iz sljedećih predmeta:

Glazbena pedagogija: SolfeggioGlazbeni obliciPriređivanje za ansamble;

Glazbena teorija: SolfeggioHarmonijaPolifonija;

Kompozicija: Kompozicija s instrumentacijomHarmonijaPolifonija.

Budući da se u tablici razredbenog postupka traži preračunavanje  postignutog prosjeka u maksimalno 30 bodova po predmetu (što iznosi 90 bodova razredbenog postupka + 10 bodova iz ukupnog prosjeka), prosjek ocjena svakog od tri određena predmeta se množi x6.

Primjerice, student koji je od svih ocjena iz solfeggia tijekom preddiplomskog studija ostvario prosjek od 4,5 na razredbenom će postupku pri upisu na diplomski studij iz solfeggia imati 27 bodova (4,5 x 6). Kod zbrajanja bodova odabranih predmeta i bodova ukupnog prosjeka ocjena, za upis je potrebno  ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100.

2. Razredbeni postupak za studente koji preddiplomski studij nisu završili na Umjetničkoj akademiji u Splitu:

a). Studenti koji na diplomski studij Glazbene kulture i Glazbene teorije dolaze s drugih akademija/fakulteta, osim završenog odgovarajućeg preddiplomskog studija, polažu i prijemni ispit iz gore navedenih predmeta. Iz svakog od tri predmeta mogu ostvariti maksimalno 30 bodova, a za upis na studij je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100 (90 bodova prijemni ispit i 10 bodova prosjek ocjena preddiplomske razine).

Detaljne propozicije razredbenog postupka definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI za svaki studij pojedinačno.

b). Studenti koji na diplomski studij Kompozicije dolaze s drugih akademija/fakulteta, osim završenog četverogodišnjeg  preddiplomskog studija Kompozicije, polažu prijemni ispit.

Detaljne propozicije razredbenog postupka o broju i vrstama traženih skladbi te načinu stjecanja potrebnih bodova, definirane su u posebnim uvjetima upisa u 1. godinu diplomskih studija koji su objavljeni na webu u rubrici UPISI.

Za upis na studij potrebno je ostvariti najmanje 55 bodova od maksimalnih 100 iz razredbenog postupka (90 bodova prijemni ispit i 10 bodova prosjek ocjena preddiplomske razine).

 

Loading...