DIZAJN VIZUALNIH KOMUNIKACIJA – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Uvjeti za upis:

Završen prijediplomski sveučilišni ili stručni studij dizajna, likovnih umjetnosti, grafičke tehnologije, arhitekture ili računarstva/informatike ili humanističkih i društvenih znanosti, s postignutih 180 ECTS bodova.

Prijemnom ispitu mogu pristupiti i kandidati sa završenim studijem visoke stručne spreme po starom, predbolonjskom programu (tzv. VSS), odnosno završenim sveučilišnim ili stručnim integriranim ili diplomskim studijem iz područja dizajna, likovnih umjetnosti, grafičke tehnologije, arhitekture, računarstva/informatike ili humanističkih i društvenih znanosti.

Uspješno polaganje prijemnog ispita.

Primljeni kandidati i kandidatkinje bit će obaviješteni da su dužni u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje pročelnik odsjeka, prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS i prodekan za nastavu zaključe da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Zbog specifičnosti rada u polju (jezika literature i programskih alata) za upis studija nužno je poznavanje engleskog jezika.

Prijemni ispit se sastoji od predaje: 1) MAPE RADOVA i 2) RAZGOVORA S KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA.
Kandidati i kandidatkinje imaju mogućnost pristupa prijemnom ispitu redovnim putem ili u online obliku.

Mapa radova sastoji se od radova kandidata/kandidatkinje iz područja dizajna vizualnih komunikacija ili drugih vrsta dizajna; crtanja, fotografije, interaktivnih medija i drugih radova za koje kandidati/kandidatkinje smatraju da mogu pokazati njihovu sposobnost za studij u području ovog diplomskog studija. Mapa radova treba sadržavati minimalno 15 radova.

Uz prijavu je potrebno priložiti izjavu da su svi priloženi radovi ili naznačeni dijelovi radova autorstvo pristupnika/pristupnice.

Prilikom prijave za pristupanje razredbenom postupku kandidati trebaju odabrati jedan od tri ponuđena modula (navesti u prijavi odabrani modul):
a) GRAFIČKI DIZAJN, b) INTERAKTIVNI MEDIJI, c) TIPOGRAFIJA
Kandidati i kandidatkinje predaju mape radova u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.
Mapa radova je eliminacijski faktor.

Razgovorom se provjerava motivacija za studij, opća i vizualna kultura, razgovara se o radovima predanim u mapi, te se analiziraju radovi iz područja dizajna.

DIPLOMSKI
STUDIJ

Mapa Razgovor Ocjena
1. stupnja
UKUPNO
a) GRAFIČKI DIZAJN
b) INTERAKTIVNI MEDIJI
c) TIPOGRAFIJA
do 40
bodova
do 40
bodova
do 20
bodova
do 100
bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova.

Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

  1. Za pristup prijemnom ispitu na lokaciji Umjetničke akademije (Zagrebačka 3, Split) termini podnošenja prijave i predaje mapa biti će objavljeni na stranicama Umjetničke akademije.
  2. Za online pristup prijemnom ispitu, termini slanja prijave i potrebnih dokumenata mailom na adresu referade Umjetničke akademije (referada@umas.hr) biti će objavljeni na web stranicama Umjetničke akademije.

Za online prijemni ispit mapa radova se šalje do oglašenog termina predaje mapa u PDF formatu, sa svim potrebnim priloženim linkovima na dodatne online sadržaje (web stranice, aplikacije, animacije, videa, prototipove i dr.) na mail design@umas.hr s naznakom (PRIJEMNI – DIPLOMSKI STUDIJ DVK). Kandidati i kandidatkinje će biti obaviješteni mailom (s kojeg su slali mapu radova) o terminu online razgovora. Odsjek će osigurati neki od standardnih online konferencijskih servisa za potrebe razgovora.

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće su dostupni kontakti referada@umas.hr  (formalna pitanja u vezi upisa) i design@umas.hr  (pitanja u vezi prijemnog ispita).

Loading...