KALENDAR DODATNIH PROVJERA – JESENSKI ROK 2022

Jesenski rok:

02.09. (petak) zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Glazbeni odjel:

05.09. (ponedjeljak)

9.00 – 12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

od 14.00 sati – eliminacijski ispit iz Solfeggia

05.09. (ponedjeljak) i 06.09. (utorak)

DPZVS (detaljan raspored)

 Likovni odjel:

05.09. (ponedjeljak)

9.00 – 12.00 predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

9.00 – 13.00 predaja mapa na lokacijama studija Odjela likovnih umjetnosti

do 18.00 sati objava rezultata mapa

od 05.09. (ponedjeljak) do 08.09. (četvrtak)

DPZVS  (detaljan raspored biti će naknadno objavljen)

 

09.09. (petak)

službeni rezultati DPZVS nakon 12 sati (na web stranici Umjetničke akademije i oglasnoj ploči na lokaciji Glagoljaška 18A)

Žalba na rezultate DPZVS podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split najkasnije do 12.09. 2022. do 12 h.

19.09. (ponedjeljak) iza 15:00 sati

objava konačnih rang-listi za upise na studijske programe u jesenskom roku putem sustava www.postani-student.hr

20.09. (utorak)

9.00 – 12.00 upisi studenata iz jesenskog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Obavijest o upisima za kandidate koji ostvare pravo upisa u jesenskom roku s detaljnim uputama biti će objavljene na web stranici.

 

NAPOMENA:

Pristupnici/ce koji u ljetnom roku postupka provjere nisu prešli prag za upise na studijske programe ili eliminacijski prag, mogu u postupku provjere za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku postupka provjere.

Svi pristupnici/ce moraju prijaviti studij u Postani student u jesenskom roku i donijeti nove prijave za Dodante provjere s pripadajućom dokumentacijom jer se prijave iz ljetnog roka ne uvažavaju.

Svi pristupnici/ce moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.