UGOŠĆAVANJE INOZEMNIH NASTAVNIKA I STRUČNJAKA

Nastavno osoblje Umjetničke akademije u Splitu na ovoj će stranici pronaći osnovne informacije vezane za ugošćivanje inozemnih nastavnika i stručnjaka, tj. neakademskog osoblja.

Inozemne nastavnike moguće je ugostiti kroz dva programa akademske mobilnosti: Erasmus+ i CEEPUS.

Inozemne stručnjake (umjetnike, znanstvenike…) moguće je ugostiti kroz program Erasmus+.

Ugošćavanje inozemnih nastavnika

Ako inozemni nastavnik mobilnost želi ostvariti kroz program Erasmus+, treba se prijaviti na natječaj za mobilnost koji raspisuje njegovo visoko učilište. Ako planirana mobilnost uključuje izvođenje nastave, Umjetnička akademija u Splitu mora imati sklopljen međuinstitucijski sporazum s visokim učilištem na kojemu inozemni nastavnik radi. Ako Akademijin nastavnik koji organizira gostovanje želi da Akademija izda pozivno pismo inozemnom nastavniku, treba ispuniti e-obrazac za izdavanje pozivnog pisma. Pozivno će se pismo sastaviti na memorandumu Akademije, a potpisat će ga prodekan za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS.

Ako inozemni nastavnik želi realizirati svoju mobilnost kroz program CEEPUS, treba se prijaviti na natječaj za mobilnost koji raspisuje njegov nacionalni Ured za CEEPUS.

 

Ugošćavanje inozemnih stručnjaka / inozemnog neakademskog osoblja

Gostovanja inozemnih stručnjaka (umjetnika, znanstvenika…) mogu se organizirati samo kroz program Erasmus+. Pritom je važno napomenuti da inozemni stručnjak ne može dobiti honorar za svoj rad (mogu mu se podmiriti samo putni troškovi, smještaj i dnevnice).

Upute vezane za ugošćivanje inozemnih stručnjaka, tj. osoba koje nisu zaposlene u sustavu visokog obrazovanja, mogu se pronaći u ovom dokumentu:

Ugošćavanje inozemnih stručnjaka (2020.)