ODLAZNA MOBILNOST – OSOBLJE

Pozivamo članove nastavnog i nenastavnog osoblja da sudjeluju u programima akademske mobilnosti!

Nastavno osoblje može sudjelovati u dva programa akademske mobilnosti:

 • Erasmus+ (održavanje nastave, stručno usavršavanje)
 • CEEPUS (održavanje nastave)

Nenastavno osoblje može sudjelovati samo u jednom programu akademske mobilnosti:

 • Erasmus+ (stručno usavršavanje)

 

Erasmus+ mobilnost

Natječaje za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ raspisuje Sveučilište u Splitu, ne Umjetnička akademija. Aktualni natječaj treba potražiti na mrežnim stranicama sveučilišnog Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Uz tekst natječaja objavljene su detaljne upute i svi potrebni obrasci. Prijave se zaprimaju kontinuirano, a lista odabranih kandidata objavljuje se jednom mjesečno (u pravilu najkasnije do 20. u mjesecu), i to temeljem prijava predanih u prethodnom mjesecu. Mobilnost obično traje pet (5) radnih dana.

Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja može se realizirati na inozemnom visokom učilištu, ali i u nekoj drugoj ustanovi (npr. u knjižnici, muzeju, kazališnoj kući i sl.).

Mobilnost u svrhu održavanja nastave može se realizirati samo na inozemnim visokim učilištima s kojim Sveučilište u Splitu (Umjetnička akademija) ima sklopljen međuinstitucijski sporazum. Pritom treba reći da u okviru programa Erasmus+ postoje dvije ‘linije’ suradnje s inozemnim visokim učilištima:

 • suradnja s tzv. programskim zemljama (Erasmus+ program KA103): države članice EU-a, Norveška, Island, Lihtenštajn, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Turska i Republika Srbija
 • suradnja s tzv. partnerskim zemljama (Erasmus+ program KA107): prihvatljive regije/države

Sklapanje međuinstitucijskih sporazuma s visokim učilištima iz tzv. programskih zemalja relativno je brzo i jednostavno (ako je druga strana zainteresirana za suradnju). Sporazumi se sklapaju tijekom cijele godine, a svako “novo” visoko učilište dodaje se na popis Erasmus+ bilateralnih sporazuma za aktivnost mobilnosti osoblja koji je objavljen uz teksta natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Za iniciranje postupka sklapanja sporazuma dovoljno je ispuniti e-obrazac.

Sklapanje međuinstitucijskih sporazuma s visokim učilištima iz tzv. partnerskih zemalja složenije je i dugotrajnije. Sveučilište u Splitu u pravilu jednom godišnje upućuje svim sastavnicama poziv za predlaganje suradnje s visokim učilištima iz tzv. partnerskih zemalja. Broj visokih učilišta koja se mogu predložiti je ograničen. Akademijin Erasmus+ koordinator prosljeđuje obavijest svim nastavnicima i poziva ih da za visoko učilište koje predlažu ispune obrazac nalik ovom: Obrazac iskaza interesa (za 2022. godinu) Ako prijedlog za uspostavom suradnje s određenim visokim učilištem bude usvojen na razini Akademije, a potom Sveučilišta i Europske komisije, pristupit će se potpisivanju međuinstitucijskog sporazuma s tom ustanovom (postupak katkada potraje preko godinu dana). Nakon što obje strane potpišu sporazum, Sveučilište u Splitu raspisat će poseban natječaj za odlaznu mobilnost prema toj ustanovi.

Loading...

  CEEPUS mobilnost

  Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. U programu sudjeluju: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. (Nastavnici mobilnost mogu realizirati na visokim učilištima iz navedenih zemalja.)

  CEEPUS prvenstveno promovira tzv. mrežnu mobilnost (razmjena nastavnika i studenata s visokih učilišta koja tvore tzv. CEEPUS mrežu). Umjetnička akademija u Splitu sudjeluje u dvjema CEEPUS mrežama:

  • A.L.I.C.E. (CEEPUS mreža Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija)
  • ADRIART.CE (CEEPUS mreža Odsjeka za film i video)

  CEEPUS također nudi mobilnost izvan mreža (tzv. slobodnjaci ili freemovers).

  Upute vezane za prijavu za CEEPUS mobilnost (mrežnu i izvanmrežnu) dostupne su na CEEPUS-ovu portalu.

  Korisne informacije o CEEPUS-u naći ćete na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se Nacionalnom uredu za CEEPUS u Hrvatskoj: ceepus@mobilnost.hr

   

  Erasmus+ i CEEPUS koordinator Umjetničke akademije u Splitu

  E-mail: erasmus@umas.hr

   

  Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu

  E-mail: erasmus@unist.hr 

   

  Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj

  E-mail: ceepus@mobilnost.hr