25. svibnja 2023.

Gostovanje dr. sc. Nikole Komatovića (Beograd)

Gostovanje dr. sc. Nikole Komatovića (Beograd)

U srijedu, 31. svibnja 2023., od 13 do 16.15 sati, Odsjek za glazbenu teoriju i kompoziciju Umjetničke akademije u Splitu organizira gostujuće predavanje dr. sc. Nikole Komatovića (Beograd) na temu Kratak pregled historijata nauka o harmoniji.

Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Harmonija 2 na Odsjeku za glazbenu teoriju i kompoziciju. 

Predavanje će se održati u Dvorani Odjela za glazbenu umjetnost, Fausta Vrančića 19, Split.

Otvoreno je za sve studente i profesore Akademije, te za širu zainteresiranu publiku!

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Sažetak predavanja:

Od Zarlina do Rameaua. Od Catela do Riemanna. Od Sposobina do Lewina. Metode poučavanja harmonije prošle su dug razvojni put od „malene” nadgradnje kontrapunktskih postulata, razvijanih tijekom više stoljeća, do veoma razgranatih i često međusobno nesrodnih disciplina koje se tiču glazbenog višeglasja. U predavanju se donosi kratak pregled odabranih smjerova iz različitih kulturnih konteksta, u okviru discipline koju nazivamo harmonijom – dakako, uz tumačenje njihova odnosa naspram kompozicijske prakse. Prije svega, bit će riječi o autorima i njihovim tekstovima koji su prethodili konstituiranju same harmonije, kao što su Zarlino i Mersenne. Potom će se posebna pozornost usmjeriti na Rameaua i njegove traktate, kao i na neistomišljenike „oca” nauka o harmoniji. U nastavku predavanja bit će riječi o post-revolucionarnoj Francuskoj i imenima poput Catela, Reiche i Fétisa. Polemizirat će se o nastanku teorije harmonijskih funkcija (Öttingen i Riemann). Završni dio predavanja bit će posvećen razvoju metoda poučavanja harmonije u bivšem SSSR-u, posljedično i u našoj regiji. Naposljetku, govorit će se o harmoniji kao teorijskoj disciplini danas i različitim metodama poučavanja razvijenim u proteklih pola stoljeća.

 

Ciljevi
Kvalitetno obrazovanje Partnerstvom do cilja