24. kolovoza 2023.

Dvije obavijesti o izboru na radno mjesto

  • Na natječaju za radno mjesto višeg asistenta u umjetničkom području Glazbena umjetnost, umjetničko polje izvođenje glazbe, grana dirigiranje, na određeno vrijeme najdulje četiri godine u punom radnom vremenu izabran je Frane Kuss;
  • Na natječaju za radno mjesto  asistentu znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje Pedagogija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu izabrana je Anamarija Tadin.

Odluke o izboru nalaze se na poveznicama:

Ciljevi