Studentski zbor

Izbori za studentske predstavnike 2018 na poveznici:

Ponovljeni Izbori za studentski zbor

Studentski zbor zastupa studente, štiti prava i unapređuje interese i dobrobiti studenata na Akademiji i Sveučilištu. Također brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente.

Potiče i organizira studente na aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega. Odabrani članovi Studentskog zbora, predstavnici svih godina i odjela Akademije, ravnopravno sudjeluju u radu Akademijskog vijeća i Studentskog zbora Sveučilišta.

Statut Studenskog zbora

Predsjednik studentskog zbora UMAS-a:

Luka Jadrić
e-mail: luka.jadric@hotmail.com

Potpredsjednica studentskog zbora:

Ivana Bandalo
e-mail:  ivana.bandalo@hotmail.com

Predstavnici studenata

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i studentskog standarda te ukazuje na trenutne i moguće probleme, raspravlja o njima s nadležnim tijelima Akademije, te može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.
Studentski pravobranitelj bira se iz redova članova studentskog zbora Akademije na vrijeme od jedne godine.

Studentska pravobraniteljica UMAS-a
Stefany Findrik
Mobitel: +385976653585
e-mail: sfindrik@gmail.com