Studentski zbor

Studentski zbor zastupa studente, štiti prava i unapređuje interese i dobrobiti studenata na Akademiji i Sveučilištu. Također brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente.

Potiče i organizira studente na aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega. Odabrani članovi Studentskog zbora, predstavnici svih godina i odjela Akademije, ravnopravno sudjeluju u radu Akademijskog vijeća i Studentskog zbora Sveučilišta.

Statut Studenskog zbora

Predsjednica Studentskog zbora UMAS-a:

Maja Stojić
e-mail: 100jic.maja@gmail.com
mobitel: 095 8182737

Potpredsjednik Studentskog zbora:

Davor Kamenjarin
e-mail: davorkamenjarin@rocketmail.com
mobitel: 091 5070000

Studentska pravobraniteljica:

Lucia Lukšić
e-mail: lucialuksic@gmail.com
mobitel: 099 6941041

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i studentskog standarda te ukazuje na trenutne i moguće probleme, raspravlja o njima s nadležnim tijelima Akademije, te može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.
Studentski pravobranitelj bira se iz redova članova studentskog zbora Akademije na vrijeme od jedne godine.