Statut i pravilnici

Statut Umjetničke akademije u Splitu

Statut Sveučilišta u Splitu

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

­

Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu – stupio na snagu 1. listopada 2020.

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS

Pravilnik o završnom i diplomskom/magistarskom radu

Pravilnik o dodjeli Dekanove nagrade­

Pravilnik o akademskom priznavanju

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

­Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

­Pravilnik o izdatcima za službena putovanja UMAS-a

Pravilnik o arhiviranju UMAS-a

Pravilnik o unutarnjem redu

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Statut Studenskog zbora – veljača 2017

Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata 29.11.2018.

Pravilnik o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda te prihoda od donacija 2021.

Pravilnik o korištenju Velike dvorane na Gripama

Pravilnik o korištenju scensko-glazbene dvorane Scena A, na lokaciji Zagrebačka 3