Statut i pravilnici

Statut Umjetničke akademije u Splitu

Statut Sveučilišta u Splitu

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju


Pravilnik o provedbi postupka izbora u zvanja

­


Pravilnik o studiranju

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu – stupio na snagu 1. listopada 2020.

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS

Pravilnik o završnom i diplomskom/magistarskom radu

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i Posebnoj­ dekanovoj nagradi

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata


Pravilnik o akademskom priznavanju


Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti


Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete


Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti

Politika protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu

Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uzmemiravanja


Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

­

Pravilnik o izdatcima za službena putovanja UMAS-a


Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem redu


Pravilnik o arhiviranju UMAS-a

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti


Statut Studenskog zbora – veljača 2017


Pravilnik o demonstratorima


Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata 29.11.2018.

Pravilnik o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda te prihoda od donacija 2021.


Pravilnik o korištenju Velike dvorane na Gripama

Pravilnik o korištenju scensko-glazbene dvorane Scena A, na lokaciji Zagrebačka 3

Pravilnik o ustroju i radu Galerije CTRL+Z