Uprava

Zagrebačka 3
p.p. 545
21000 Split
021 360 179
021 360 178
office@umas.hr

Dekan

izv. prof. art. Edvin Dragičević
edvin@umas.hr

­

Tajnica fakulteta

Marina Matas-Gotovac, dipl. iur.
tel: 021 360 182
099 355 61 76
mmatas@umas.hr

Tajnica dekana

Gorana Sivić Rušinović, dipl. oec.
tel: 021 360 178
099 49 44 110
dekanat@umas.hr

­

Prodekani

 

Prodekanica za nastavu Odjela za glazbenu umjetnost
izv. prof. art. Vesna Podrug Kossjanenko
mob:  091 2600 314
vesna.podrug@yahoo.com

 

Prodekan za nastavu Odjela za likovnu umjetnost
izv. prof. art. Slobodan Tomić
mob: 091 2600 308
slobodan.tomic@umas.hr

 

Prodekanica za umjetnost, znanost, međunarodnu suradnju i ECTS
dr. sc. izv. prof. art. Sagita Mirjam Sunara
mob: 095 9147 700
sagita.mirjam.sunara@umas.hr

 

Prodekanica za izgradnju i razvoj
izv. prof. art. Lara Vidaković
mob: 099 2639 356
lara.aranza2@gmail.com