Uprava

Zagrebačka 3
p.p. 545
21000 Split
021 / 360 – 179
021 / 360 – 178
office@umas.hr

Dekan

red. prof. Mateo Perasović
mob: 091 / 2600 302
mateo.perasovic@umas.hr

Tajnica fakulteta

Marina Matas-Gotovac, dipl. iur.
tel: 021 / 360 – 182
mmatas@umas.hr

Tajnica dekana

Ivanka Petrić, ing.el.
tel: 021 /360 – 178
mob: 091 / 2600 – 323
ivanka.petric@umas.hr

Prodekani

Prodekanica za nastavu Odjela za glazbenu umjetnost
dr. sc. Davorka Radica, izv. prof.
mob: 091 / 2600 – 314
davorka.radica@umas.hr

Prodekan za nastavu Odjela za likovnu umjetnost
doc. Slobodan Tomić
mob: 091 / 2600 – 308
slobodan.tomic@umas.hr

Prodekan za umjetnost, znanost i međunarodnu suradnju i ECTS
doc. Mihovil Karuza
mob: 091 / 2600 – 303
karuza@umas.hr

Prodekanica za izgradnju i razvoj
izv. prof. Lara Aranza
mob: 099 / 2639 – 356
lara.aranza2@gmail.com