Povjerenstva

U sklopu akademijskog vijeća djeluje četiri povjerenstva i dva odbora:

  • Povjerenstvo za unaprjeđenje nastave
  • Povjerenstvo za odnose sa studentima
  • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
  • Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
  • Etičko povjerenstvo
  • Knjižnični odbor

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Umjetničkoj akademiji u Splitu imenovana je prof.dr.sc. Ivana Tomić Ferić (itomicf@umas.hr ili ivanatf@ffst.hr)

Tekst Odluke      Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti