Studenti sa invaliditetom

Povjerenica za rad sa studentima sa invaliditetom pri Umjetničkoj akademiji u Splitu:

dr.sc. Jelica Valjalo – Kaporelo, postdoc.

Odluka o izboru Povjerence za rad sa studentima s invaliditetom

Ured za studente sa invaliditetom pri Sveučilištu u Splitu:

http://www.unist.hr/studiranje-u-splitu/ured-za-studente-s-posebnim-potrebama

 

Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom Sveučilišta u Splitu