Kontakt

imenik djelatnika

Umjetnička akademija

Zagrebačka 3,
21000 Split
Hrvatska

Telefon:

GRAD – UPRAVA AKADEMIJE, LIKOVNI I KAZALIŠNI ODJEL (Zagrebačka 3)

centrala: (021) 360 179
dekanat: (021) 360 178
fax: (021) 344 043
tajništvo: (021) 348 620
računovodstvo: (021) 347 317, (021) 360 181
nabava: (021) 360 180
sistem inženjer: (021) 360 183

GRIPE – STUDENTSKA REFERADA I LIKOVNI ODJEL (Glagoljaška bb)
centrala: (021) 348 622
studentska referada: (021) 348 623
fax: (021) 345 046

VISOKA – LIKOVNI ODJEL (Fausta Vrančića 17)
centrala: (021) 466 686
fax: (021) 455 430
knjižnica: (021) 455 011
restauracija: (021) 455 431

VISOKA – GLAZBENI ODJEL (Fausta Vrančića 19)
centrala: (021) 453 130
fax: (021) 453 131

BRDA – LIKOVNI ODJEL (Hercegovačka 65)
centrala: (021) 507 008
fax: (021) 506 543

E-mail:

office@umas.hr

Žiro-račun (IBAN):

HR5223300031100090996

OIB:

38960125358