28. May 2022.

Upisi na Umjetničku akademiju u Splitu

Sve o upisima u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija te upis na diplomske studije Umjetničke akademije možete pogledati na poveznici:

Upisi

  Informacije o upisima u više godine pratite na stranici Studentske referade: http://www.umas.unist.hr/studentska-referada/