03. April 2023.

Veliki petak - neradan dan

Temeljem preporuke Sveučilišta u Splitu, a u skladu sa dugogodišnjom tradicijom obilježavanja blagdana Uskrsa, dekan Umjetničke akademije u Splitu red. prof. Edvin Dragičević, proglašava Veliki petak - 7. travnja 2023., neradnim danom.

Goals