15. February 2023.

Poziv za dostavu foto i video materijala za svečanu promociju

Poštovani sveučilišni prvostupnici/e i magistri/ce,

na svečanosti dodjele diploma, o čijem datumu održavanja ćete naknadno biti obaviješteni e-mailom, svakog od Vas ćemo najaviti i predstaviti projekcijom kratkog isječka video/audio zapisa vaše završne/diplomske predstave / koncerta / filma, odnosno slideshowom fotografija radova koji su bili prikazani na vašoj završnoj/diplomskoj izložbi ili obrani, fotografija umjetnina koje ste konzervirali-restaurirali i sl...

Ovisno o tome što je bio predmet vašeg završnog/diplomskog rada, do 10. ožujka 2023. g. trebate dostaviti:

- puni naziv teme vašeg završnog/diplomskog rada,

- ime, prezime i zvanje mentora,

- isječak video zapisa vaše završne/diplomske predstave / koncerta / filma - videa u trajanju od max  3  minute 

ili

10-ak fotografija radova koje ste prikazali na svojoj završnoj/diplomskoj izložbi ili obrani

ili

10 fotografija umjetnine koju ste konzervirali-restaurirali (u različitim fazama zahvata).

Fotografije trebaju biti u velikoj rezoluciji.

Ako ne znate kako “izrezati” dio video zapisa, pošaljite cijeli fajl i naznačite koji biste dio željeli prikazati (npr. 12.45 - 13.55).

Ako je vaš završni/diplomski rad rezultirao samo pisanom radnjom, onda trebate dostaviti sljedeće podatke:

- puni naziv teme vašeg završnog/diplomskog rada

- ime, prezime i zvanje mentora

Te ćemo podatke prikazati umjesto slideshowa ili video projekcije. Ako želite, možete poslati i fotografiju s obrane, pa ćemo i to uključiti.

Materijale trebate poslati na e-mail adresu: tomislav200@gmail.com

Ako su dokumenti preveliki za slanje običnim e-mailom, pošaljite ih preko WeTransfera, JumboMaila ili Dropboxa.

Ako imate bilo kakvo pitanje, obratite se na gore navedenu e-mail adresu.

Još jednom napominjem da je rok za dostavu materijala 10. ožujka 2023. g.  i da sve materijale šaljete isključivo na mail: tomislav200@gmail.com

VAŽNO!

Uz dostavu materijala na navedeni e-mail studenti su dužni do istog roka dostaviti na e-mail: referada@umas.hr uredno ispunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za objavu dostavljenih osobnih podataka i materijala na webu, a u svrhu svečane promocije diploma 2022.

Izjava - suglasnost za korištenje fotografija i osobnih podataka

S poštovanjem,

Dekan

red. prof. art. Edvin Dragičević

Goals