19. February 2024.

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa - ožujak 2024.

Objavljuje se Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ - Natječajna godina 2023 - ožujak 2024.

Odluka se nalazi na poveznici:

 

 

Goals