17. May 2023.

Natječaj za odlazne mobilnosti nastavnog/nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171- Suradnja s partnerskim zemljama

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za odlazne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA171 - Suradnja s partnerskim zemljama, natječajna godina 2022.

Sve informacije pronađite na poveznici Sveučilišta:

Goals
Quality education Partnerships for the goals