06. April 2023.

Anketa o uvjetima nastavničkog rada

Poštovane kolegice i kolege,
 
Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete od ove godine provodi i anketu o uvjetima nastavničkog rada, tj. o uvjetima u kojima radite kao stalno zaposleni nastavnici Akademije.
 
Anketi pristupate sa jednokratnom poveznicom (linkom) koju ste primili na službenu adresu @umas.
 
Anketa je anonimna i dobrovoljna!
 
Anketa će biti otvorena za pristup do 30. travnja 2023. godine.
 
Zahvaljujemo na suradnji!
 
Odbor za kvalitetu Akademije i
Ured za kvalitetu Sveučilišta u Splitu
Goals
Quality education Partnerships for the goals