COUNCIL MEMBERS

 • viš. asis. dr. sc. Balić Vito, predstavnik asistenata i viših asistenata
 • doc. Bizjak Siniša
 • izv. prof. Brčić Maroje, pročelnik Odsjeka za gudače i gitaru
 • doc. Cilić Maris
 • red. prof. Cinkoburova Olga
 • izv. prof. Čelić Alen
 • izv. prof. Domančić Ana, pročelnica Odsjeka za puhače
 • izv. prof. Donelli Ivo
 • izv. prof. Dragičević Edvin, pročelnik Odsjeka za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
 • izv. prof. Džaja Nikola, pročelnik Odsjeka za kiparstva
 • doc. dr. sc. Đurek Nikola
 • doc. Čaljkušić Igor, pročelnik Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija
 • izv. prof. Čulić Mladen
 • doc. Ephstein Evgenia
 • doc. Garin Jadranka, pročelnica Odsjeka za klavir
 • asis. Gašperov Sonja, predstavnica asistenata i viših asistenata
 • umj. sur. Grgić Mladen, predstavnik predavača,  viš. predavača i umj. suradnika
 • red. prof. (T) mr. art. Hraste Kažimir
 • red. prof. (T) Ivančić Nina
 • red. prof. Jokić Slobodan, pročelnik Odsjeka za film i video
 • doc. Juračić Blaženko
 • doc. Karuza Mihovil, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju i ECTS
 • izv. prof. Kolovrat Ivan
 • izv. prof. Kossjanenko Wladimir
 • red. prof. (T) Kovačić Kuzma
 • izv. prof. Kršić Dejan
 • red. prof. (T) Listeš Goran
 • red. prof. Manuilenko Nelli
 • doc. Marčetić Marinović Ljubica
 • izv. prof. Marović Željko
 • sc. Matetić Poljak Daniela, viš. pred., predstavnica predavača i viš. predavača
 • izv. prof. Matijević Jurica
 • izv. prof. Meštrović Toni
 • red. prof. Mijić Matko
 • doc. dr. sc. Milin Ćurin Vedrana, pročelnica Odsjeka za glazbenu kulturu
 • izv. prof. Milić Željko
 • doc. dr.sc. Mitrović Ivica
 • doc. dr. art. Oreb Gloria
 • red. prof. Perasović Mateo, dekan
 • doc. dr.sc. Perica Blaženka
 • doc. dr. sc. Pivac Dunja
 • doc. Pivčević Mirko
 • doc. Podrug Kossjanenko Vesna
 • doc. Popović Veljko,
 • red. prof. Popović Viktor, pročelnik Odsjeka za slikarstvo
 • izv. prof. dr.sc. Radica Davorka, prodekanica Odjela za glazbenu umjetnost
 • doc. Repušić Katja
 • doc. Runjić Jadranko
 • Siminiati Violić Žana, voditeljica  knjižnice
 • red. prof. (T) dr.sc. Siriščević Mirjana, pročelnica Odsjeka za glazbenu teoriju
 • izv. prof. Sterle Sandra
 • doc. Sunara Sagita Mirjam, pročelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju
 • red. prof. Sunko Vlado
 • izv. prof. Štrljić Milan, pročelnik Odsjeka za glumu
 • Tokić Jadranka, predstavnica nenastavnog osoblja
 • doc. Tomić Slobodan, prodekan Odjela  za likovnu umjetnost
 • izv. prof. dr.sc. Tomić- Ferić Ivana
 • izv. prof. Vidaković Larisa, prodekanica za izgradnju i razvoj
 • izv. prof. Zlodre Hari, pročelnik  Odsjeka za solo pjevanje
 • red. prof. Zrnić Vlado
 • doc. Žanić Vlasta
 • izv. prof. Živković Kuljiš Loren
 • Bandalo Ivan, predstavnik studenata
 • Findrik Stefany, predstavnica studenata
 • Jadrić Luka, predstavnik studenata
 • Paladin Ana Marija, predstavnica studenata
 • Požegaj Tea, predstavnica studenata
 • Salečić Jakov, predstavnik studenata
 • Tomasović Josip, predstavnik studenata