Završetak studija

A. PREDDIPLOMSKI STUDIJI

A1. Studiji koji imaju Završni ispit

– Slikarstvo
– Kiparstvo
– Film i video
– Likovna kultura i likovna umjetnost
– Gluma

Na mejl Studentske referade referada@umas.hr poslati datum obrane, ime mentora i naziv završne radnje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon polaganja svih ispita javiti se u Studentsku referadu radi popunjavanja obrazaca i dobivanja Potvrde o završetku studija! Sve ocjene moraju biti evidentirane preko studomata i u indexu!

A2. Studiji bez Završnog ispita

– Svi studiji Odjela za glazbenu umjetnost
– Dizajn vizualnih komunikacija

Nakon polaganja zadnjeg ispita javiti se u Studentsku referadu radi popunjavanja obrazaca i dobivanja Potvrde o završetku studija! Sve ocjene moraju biti evidentirane preko studomata i u indexu!

 

B. DIPLOMSKI STUDIJI

– SVI STUDIJI!!!!!!

Prije pristupanja obrani Diplomskog ispita, Magistarskog rada ili Glavnog predmeta 9 i 10 položiti sve ispite (ocjene moraju biti evidentirane u Studomatu i Indexu).

Nakon što je student položio SVE ispite osim Diplomskog ispita/Magistarskog rada/Glavnog predmeta 9 i 10  javlja se u Studentsku referadu radi prijave obrane bar 10 dana prije datuma kada se Diplomski rad/Magistarski rad/Glavni predmet 9 i 10 brani radi dobivanja obrazaca te zapisnika kojeg priprema Studentska referada.

Na mejl Studentske referade referada@umas.hr poslati datum obrane, ime mentora i naziv diplomske radnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Solo pjevači i instrumentalisti obavezno dostavljaju i program diplomskog koncerta.

Pravilnik o završnom i diplomskom / magistarskom radu

Važno: Diplomski rad mora biti uvezan prije prijave obrane!!! Detaljno pogledati Članak 9. u navednom pravilniku!!!

Za sve nedoumice javiti se u Studentsku referadu!

referada@umas.hr

021 348 623