News

Dva nastupna predavanja za izbor u zvanje

Dva nastupna predavanja za izbor u naslovno zvanje docenta održat će se u utorak, 31. svibnja 2022. godine na adresi […]

Pročitaj više

Natječaj za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022.

Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, donio je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade studentu […]

Pročitaj više

Odluka o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2020. godini

Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020. od 18. siječnja […]

Pročitaj više

Virtualna promocija studenata diplomiranih 2021.

Poštovani prvostupnici i magistri, Vrijeme u kojem zaključujete školovanje ili završavate samo prvu etapu puta do željene diplome za vas […]

Pročitaj više

Proslava 25 godina UMAS-a: pregled događanja u svibnju 2022.

Ove se godine navršava dvadeset pet godina od osnutka Umjetničke akademije u Splitu (1997. – 2022.). Tu značajnu obljetnicu Akademija […]

Pročitaj više
Anketa studentskog života

Vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života u akademskoj godini 2021./2022.

Poštovani studenti, dragi kolege, Na vaše elektroničke adrese @umas.hr  Centar za kvalitetu Sveučilišta u Splitu je poslao poveznicu za pristup […]

Pročitaj više

Otvaranje CEEPUS natječaja za ukrajinske studente i nastavno osoblje

Agencija za mobilnost i programe EU otvorila je CEEPUS natječaj za prijavu kandidata (studenata i članova nastavnog osoblja) iz Ukrajine. […]

Pročitaj više

Promocija doktora znanosti

Svečana promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu održana je u srijedu, 27. travnja, na Medicinskom fakultetu. Između 200 promoviranih, što […]

Pročitaj više
Diplome UMAS

Odluka o Dekanovoj nagradi

Temeljem Pravilnika o Dekanovoj nagradi i Posebnoj dekanovoj nagradi dekan Umjetničke akademije u Splitu izv. prof. art. Edvin Dragičević donio […]

Pročitaj više

Spomenik Andriji Mohorovičiću

Na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, točno u podne u Parku Grič održana je svečanost otkrivanja spomenika Andriji Mohorovičiću, rad […]

Pročitaj više

Natječaj za izbor u zvanje i na radno mjesto

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU objavljuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor u zvanje i na […]

Pročitaj više

Uskršnji blagdani

Studentima, nastavnicima, zaposlenicima i svim suradnicima Akademije želimo ugodne Uskršnje blagdane. Dekanat Umjetničke akademije          

Pročitaj više

Veliki petak – neradni dan

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom obilježavanja blagdana Uskrsa, Veliki petak – 15. travnja 2022. g. biti će neradni dan na […]

Pročitaj više

Tri nastupna predavanja

Nastupna predavanja i recitali za izbor u zvanje umjetničkog suradnika – korepetitora održat će se 13. travnja u Dvorani Umjetničke […]

Pročitaj više

Rang lista studenata – mobilnost u sklopu Erasmus+

Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ studija u akademskoj godini 2022./2023., kojeg je Sveučilište u Splitu raspisalo […]

Pročitaj više

Sveučilište u Splitu objavilo Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse

Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za za fizičku mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ u […]

Pročitaj više