Glazbena kultura – posebni uvjeti upisa u 1. godinu diplomskog studija

Opći uvjeti:

 1. završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) i uspješno položen završni ispit
 2. elementi razredbenog postupka boduju se kako slijedi:
  • prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija – maksimalno 10 bodova
  • rezultati razredbenog postupka – maksimalno 90 bodova

 

Diplomski studij Glazbene kulture

 1. SOLFEGGIO
  • Jednoglasni diktat s primjenom alteriranih/kromatskih tonova te modulacijom.
  • Pjevanje s lista melodijsko-ritamskog primjera s primjenom alteriranih/kromatskih tonova te modulacijom.
 1. GLAZBENI OBLICI
  • Formalna analiza jedne klasične skladbe.
 1. PRIREĐIVANJE ZA ANSAMBLE
  • Preradba jedne glazbene cjeline (8 taktova, otprilike) iz jedne vrste zbora u drugu ili preradba klavirske skladbe u instrumentalni ansambl.

Upisni prag prelaze kandidati s  55 i više bodova.