Opći uvjeti upisa u 1. godinu diplomskih studija 2021./2022.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti i Odjel za kazališnu umjetnost, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

Detalji za svaki studij posebno navedeni su na web stranici Umjetničke akademije: UPISI

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak s pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno u Studentsku referadu, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A kako slijedi:

Kazališni odjel

28. rujna 2021. od 10:00 do 12:00 sati

Glazbeni odjel

27. rujna 2021. g. od 10:00 do 12:00 sati

Likovni odjel

27. rujna 2021. g. od 10:00 do 12:00 sati

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. rujna 2021. g. do zaključno 27. rujna 2021. g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili na poveznici: Prijava za razredbeni postupak – diplomski 2021),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu
 • pristupnici koji se upisuju u kvoti Hrvati izvan RH prilažu i potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu koju je izdao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr);

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 27. rujna 2021. g. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do zaključno 27. rujna 2021. g. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 27. do 30. rujna 2021. g. razredbeni postupak (detaljan raspored biti će objavljen na webu za svaki pojedini odsjek)
 • 1. listopada 2021. g. – rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200,00 kn.

 

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 4. i 5. listopada 2021. g. od 10:00 do 12:00 sati u Studentskoj referadi.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

 

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr

 

Natječaj Sveučilišta u Splitu