OBAVIJEST O UPISIMA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA NA UMJETNIČKOJ AKADEMIJI U LJETNOM UPISNOM ROKU ZA AK.GOD. 2019. / 2020.

Upisi brucoša – srpanj 2020