Dekanski rok odobrava se studentima kojima o tome ovisi pravo studiranja.

Dekanski rok odnosi se samo na jedan ispit koji će se održati u periodu od 30. rujna do 5. listopada 2019.

Odluka Dekana

Student koji ispunjava uvjete za dekanski rok mora doći do Studentske referade najkasnije do 27. rujna gdje će se provjeriti da li ispunjava uvjete za dekanski rok.

Sa sobom obavezno donosi indeks.

Datum ispita dogovara sa predmetnim nastavnikom.