Pravila ponašanja u muzeju uobličena su u trominutni nijemi duhoviti video pantomimskog izričaja.

Prema ideji Lade Laura, više muzejske pedagoginje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, video je realiziran u suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu (UMAS) uz mentorstvo izv. prof. art. Brune Bebić

Scenarij: Anja Ostojić
Režija: Matko Petrić
Gluma (studenti 3. godine UMAS, studijski program Gluma): Mia Buljan, Filip Luka Gospić, Danica Katunarić, Katarina Lekić, Mate Tavrić, Denis Tomić i Zdravko Vukelić.

 

Dalmatinski portal