Jednočinku ZIBANKA (Rockaby),  namijenjena ženi, Samuela Becketta, predložak je govorno-glumačkoj vježbi koju će izvesti student 4. godine glume: Konstantin Haag.

Dijelove komada ŽUDNJA (Crave) i 4.48 PSIHOZA (4.48 Psychosis) Sarah Kane, kontroverzne britanske dramatičarke i redateljice izvest će studenti 4. godine glume: Slavena Verić, Matija Grabić, Jagoda Kumrić, Donat Zeko i Ana Uršula Najev.

Mentori ispita su izv.prof.art. Bruna Bebić i str. suradnik Davor Pavić.

Ispit traje sat i 20 minuta.

Ulaz slobodan !
Dobrodošli !! :)))

Facebook