Izložba plakata učenika Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna iz Pule
Od 17. do 27. siječnja 2022. godine – izložba će se moći pogledati do 4. veljače!
Radnim danom od 9 do 19 sati
Galerija CTRL-Z, Zagrebačka 3
Dizajn postava: Jelena Zanchi
Dizajn vizualnog identiteta: Oleg Šuran

Na inicijativu Odjela prevencije P.U. istarske i Sigurne kuće Istra, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u produkciji učenika grafičkog odjela 3. i 4. razreda Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula, ostvarena je serija plakata kao podrška ovoj inicijativi.

Učenički radovi zamišljeni su kao komunikacijska (vizualna komunikacija) podrška široj kampanji.
Temi se pristupilo iz užeg, iskustvenog konteksta, i djelomično istraživačkim metodama.
Konceptualno, vizualni reprezenti povezani su trima osnovnim elementima.
Prvi je slogan – Nasilje je nasilje, je nasilje, je nasilje, što je referenca na čuvenu rečenicu Gertrude Stein – Ruža je ruža, je ruža, je ruža…

Drugi je motiv Žene u povijesti umjetnosti; žene kojoj se divimo, žene muze, žene koja se putem
inspiracije i metiera izdiže iz mimesisu ponuđenog predloška i postaje gotovo metafizičko mjesto
obožavanja.
Treći je element intervencija na liku žene, promišljena i simbolički usmjerena intervencija koja ide u smjeru destrukcije, negacije, oštećivanja; nasilja nad motivom/materijom tj, slikovnom predodžbom tijela/duše u liku žene.
Formalno, radi se o unikatnim djelima koja u izvedbenom djelu (naknadna intervencija na otisnutom plakatu) možemo (uvjetno) povezati sa tradicijom kolaža, dekolaža, asamblagea, Spacionizma (Movimento spaziale), street arta…

Plakati su 25.  studenoga na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama pokazani na pojedinim izlozima trgovina u gradu Puli.
Za tu prigodu, uz navedene plakate, izložene su i njihove verzije bez slogana i intervencije, samo sa
tekstom koji označava prigodu. Ti parelelni plakati prezentirali su simbolički ekvivalent željenoj
stvarnosti. Onoj u kojoj neprozirna materija zidova nije i ne bi smjela biti alibi za destruktivnu aktivaciju Freudovskog Ida.

Andi Pekica

 

#25godinaumasa