Upisi u ljetni semestar za ak. god. 2021./2022.

Upisi u ljetni semestar za ak. god. 2021./2022. održat će se:

od ponedjeljka 21. veljače 2022. do petka 4. ožujka 2022.

UPIS U STUDOMAT

Svi studenti su obavezni izvršiti upis putem Studomata. U slučaju poteškoća slobodno se obratite studentskoj referadi na e-mail: referada@umas.hr.

Vodite računa da upišete sve obavezne kolegije i odaberete izborne, te da ukupno imate upisan dovoljan broj ECTS bodova.

Ukoliko se u Studomatu ne pojavi obavijest da je upis obavljen u cijelosti, niste potvrdili upis do kraja i neće biti evidentiran u sustavu.

 

UPIS U REFERADI

Prijava putem e-maila (samo za studente koji su u ak. god. 2020./21. i 2021./2022. upisani po prvi put u 1. godinu preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija)

Potrebno je poslati na e-mail referada@umas.hr scan dokumenata:

  1. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2021./2022. (pdf)
  2. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

 

Prijava u referadi (studenti viših godina na svim razinama studija upisani prije 2020./2021. – tj. studenti koji još uvijek imaju indeks):

Potrebno je predati u referadi:

  1. Indeks
  2. Uredno i čitko popunjen obrazac Prijava za upis u ljetni semestar 2021./2022. (pdf)
  3. Potvrdu o uplati participacije (za one koji plaćaju)

 

Upisi u referadi održat će se od ponedjeljka 21. veljače do petka 4. ožujka 2022. u terminu:

od 9 do 14 sati

MOLIMO DA POŠTUJETE UPISNI ROK I TERMINE KOJI SU PREDVIĐENI ZA RAD SA STUDENTIMA U REFERADI.

HVALA.