Referada

Informacije

  1. Upis u višu godinu 2021./2022.
  2. Tumačenje Odluke Senata Sveučilišta u Splitu – treći upis nepoloženog predmeta
  3. Upis brucoša – rujan 2021.
  4. Upis u ljetni semestar 2020./2021.
  5. Obavijest o načinu rada Studentske referade
  6. Obavijest o ukidanju indexa

Izdavanje potvrde putem e-građani:

Običnu potvrdu o statusu studenta (potvrda koja ne sadrži ni broj bodova ni prijepis ocjena), redovito upisani student može preuzeti putem aplikacije e-Građani (e-Građani). Navedenoj aplikaciji, student pristupa uz pomoć AAi identiteta kojeg inače koristi i za pristup Studomatu.

Kalendar nastave i Ispitnih rokova

Nastavni programi

Prijelaz s drugog visokog učilišta na Umjetničku akademiju

Formulari

  1. Priprema za izvođenje nastavnog sata
  2. Obrazac Samostalni studentski projekt