UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J 

za izbor na radno mjesto (m/ž):

 

1. Spremačica – radno mjesto IV. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenoj NSS te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 godine.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.