UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J 

za izbor na radno mjesto (m/ž):

 

  1. Administrativni radnik u tajništvu – radno mjesto I. vrste, u nepunom radnom vremenu (12,5 sati tjedno), na određeno vrijeme od šest mjeseci.

 

 

Pristupnici moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

VSS pravnog smjera, položen pravosudni ispit, poznavanje rada u ISVU aplikaciji i  Registru zaposlenika, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika  i tri godine radnog iskustva.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom Pravnom fakultetu, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 3 godine.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.