Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje), predmet saksofon na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutnog zaposlenika.
  6. Umjetnički suradnik u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  7. Poslijedoktorand u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  8. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija likovnih umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  9. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje), predmet flauta (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.