Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Redoviti profesor u trajnom zvanju u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Redoviti profesor u trajnom zvanju u području umjetnosti, polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), kolegij Osnove pokretnih slika i Umjetnički film i video na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Redoviti profesor u trajnom zvanju u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Redoviti profesor (I. izbor) u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje), predmeti Flauta, Piccolo, Komorna glazba i Orkestralne dionice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. Izvanredni profesor u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  6. Docent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  7. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teorija glazbene umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  8. Asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  9. Asistent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50 % od punog radnog vremena).
  10. Docent u području umjetnosti, polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), grana montaža (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.