Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Redoviti profesor (T) u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (naslovno zvanje)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Umjetnička akademija u Splitu

Zagrebačka 3, 21 000 Split

 

Natječaj objavljen 16. svibnja 2017.