UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J  (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

  1. red.prof. u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost (naslovno zvanje).
  3. Docent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost (naslovno zvanje).

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj pod 1. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti iz područja muzikologije i etnomuzikologije i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijava na natječaj pod 2. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju mandoline i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijava na natječaj pod 3. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju režije i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.