UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

  1. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj pod 1. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi magistra glazbene umjetnosti – smjer skladatelj crkvenih napjeva i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijava na natječaj pod 2. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju mandoline i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijava na natječaj pod 3. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju kiparstva i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.