UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J  (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

1. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Natječaj je objavljen 15. veljače 2018. godine