UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J  (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

  1. Izvanredni profesor u području umjetnosti, polje plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana scensko kretanje na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Izvanredni profesor u u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe, predmet Glasovir na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana grafika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. Umjetnički suradnik (korepetitor) u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  6. Stručni suradnik u studentskoj službi – radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici  natječaju pod 1, 2, 3, 4 i 5 moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Pristupnici natječaju pod 6 moraju ispunjavati slijedeće uvjete: VSS pravnog ili ekonomskog smjera, napredni korisnik ISVU aplikacije, napredno poznavanje rada na računalu ( Microsoft Office – Word, Excel, Access, Outlook Power Point ), aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i 2 godine radnog iskustva na istim poslovima. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, preslik dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu i ISVU aplikaciji, znanju engleskog jezika i dokaz o radnom iskustvu. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

 

Natječaj je objavljen 26. siječnja 2018. godine