Rezultati siri izbor

Kandidati koji su prošli širi izbor trebaju pristupiti testu opće kulture u ponedjeljak 1. srpnja 2019. u 9 sati, Zagrebačka 3.