Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (ljetni semestar).

Tekst Odluke i rang lista