Povjerenstvo za rangiranje kandidata na Umjetničkoj akademiji u Splitu donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021.

Odluka