Dekan izv. prof. art. Edvin Dragičević donio je Odluku o odgodi izbora za Studentski zbor Umjetničke akademije.

Izbori će se održati dana 1. prosinca 2020. (utorak) u vremenu od 8 do 20 sati na lokaciji Umjetničke akademije, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18.

Kandidacijske liste predaju se najkasnije do 20. studenoga 2020. (petak) do 12 sati na Protokol Akademije, Zagrebačka 3.

Tekst Odluke