Povjerenstvo za rangiranje kandidata Umjetničke akademije u Splitu donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2019.

Odluka o rangiranju