Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj godini 2019./2020 od 16. rujna 2019. Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang-listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja.

Tekst Odluke